Qafa e Qesarit
Gjiri i Grames
Tragjas i Vjeter
Kisha e Marmiorit
Dukat i Vjeter
Shen Vasil- Kepi i Gjuhezes
Gjiri i Bristanit- Shpella e Duke Gjonit
Maja e Qores
Maja e Thanasit

Vlerat historike dhe arkeologjike të zonës, të kombinuara me atraksione natyrore, ofrojnë një potencial të madh për zhvillimin e turizmit të qëndrueshëm, duke organizuar paketa turistike me guidë dhe duke zhvilluar aktivitete alternative me bazë në natyrë, ku ecja me këmbë është njëri prej tyre.

 Ky aktivitet përfaqëson një tendencë relativisht të re, e cila promovohet shumë dhe praktikohet kohët e fundit në MPA K-S. Ka agjenci turistike dhe hotele që ofrojnë aktivitin e ecjes me këmbë, sipas kërkesës së turistëve.

 Shtigjet e ecjes me këmbë brenda zonës janë:

  • Orikum- Gjiri i Bristanit- Shpella e Dukgjonit
  • Palasë (Rrugët e Bardha) – Gjiri i Shën Andreut
  • Gjiri i Bristanit
  • Orikum- Kepi i Gjuhëzës (Karaburun)